Ostatní

TÉMATA ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A ŠKOLENÍ 

- Životní prostředí;

- Zákon o vodním hospodářství;

- Zákon o odpadech;

- Zákon o chemických látkách;

- Zákon o ochraně ovzduší;

- Katastr nemovitostí;

- Zákon o DPH;

- Stavební zákon;

- Zákon o zadávání veřejných zakázek;

- Normy ISO – výklad;

  - Zákon o nemocenském ,
     zdravotním a důchodovém pojištění;

- Celní předpisy, Intrastat;

- Cestovní náhrady, mzdy, platy;

-  GDPR

- Logistika – řízení logistických toků v podniku;

- Zákoník práce;

- Marketing a jeho aplikace v praxi;

- Školení mistrů;

- Metody štíhlé výroby;

- FMEA – analýza možností vzniků vad a jejich následků;

- Vstupní a periodické proškolení BOZP+PO;

- Školení řidičů motorových vozidel ( referentské, profesní);

- Kurz interních auditorů pro QMS,EMS, a SMBOZP;

- Metrologie v praxi ;

- Doškolovací kurz managementu kvality;

- Vyhláška č.250/2021 Sb. +  zkoušky;

  - Kurzy osobního rozvoje – soft skils ( komunikace a
    asertivita, firemní identita,řízení organizace,…),
    finanční gramotnost,  umění se učit,....

- Zlepšování systému managementu kvality (QMS,EMS, HACCP a SMBOZP)

Kromě těchto aktivit jsme schopni zajistit a zorganizovat školení, odborné kurzy a vzdělávací akce tzv. " NA MÍRU " Vašim potřebám.

© Copyright 2022 BM Systém s.r.o. - All Rights Reserved