Kontakt

Dům techniky České Budějovice spol. s r.o.
Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice
zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, pod sp. zn./č.5542/95, Oddíl C, vložka 2359

IČO 48201979
DIČ CZ48201979
tel.: 387 426 296,
bankovní účet: 52702231/0100
Datová schránka: 6c23bie

Kontaktní osoby

sekretariát + pronájmy učeben: Eva Bečvářová, Martina Marková
tel.: 737 138 373, 603 326 123
e-mail: info@dumtechnikycb.cz

vzdělávání, kurzy, semináře: Martina Marková
mobil: 603 326 123
e-mail: marková@dumtechnikycb.cz

informace o odborných akcích: Martina Marková
mobil: 603 326 123

hospodářská a technická správa - pronájmy nebytových prostor: Eva Bečvářová
mobil: 737 138 373
e-mail: becvarova@dumtechnikycb.cz

 

© Copyright 2022 BM Systém s.r.o. - All Rights Reserved