Kontakt

Dům techniky České Budějovice spol. s r.o.
Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice
zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, pod sp. zn./č.5542/95, Oddíl C, vložka 2359

IČO 48201979
DIČ CZ48201979
tel.: + 420 737 138 373, + 420 603 326 123
bankovní účet: 52702231/0100
Datová schránka: 6c23bie

Kontaktní osoby:

Martina Marková - jednatelka
tel.: + 420 603 326 123
info@dumtechnikycb.cz
markova@dumtechnikycb.cz

hospodářská a technická správa, pronájmy učeben a nebytových prostor: Eva Bečvářová
mobil: + 420 737 138 373
becvarova@dumtechnikycb.cz

vzdělávání, kurzy, semináře, konference, odborné akce:  Martina Marková  
mobil: + 420 603 326 123
markova@dumtechnikycb.cz

 

© Copyright 2022 BM Systém s.r.o. - All Rights Reserved